Privacy Policy

Privacy Policy คือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ที่ผู้เดิมพันทุกท่านควรทราบก่อนเข้าใช้บริการที่ ufabetutoredm3.com เนื่องจากเรามีข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดิมพัน ดังนั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวผู้เดิมพันเอง ทางเว็บไซต์จึงขอความกรุณาให้ผู้เดิมพันอ่านให้เข้าใจ ก่อนเข้ามาเดิมพันหรือเข้าใช้บริการที่เว็บไซต์ของเราครับ

Privacy Policy

Privacy Policy คือนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่แนะนำให้ผู้เดิมพันอ่านก่อนใช้บริการ

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของเรามีความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เดิมพันทั้งหมดไว้เป็นความลับ ดังนั้นเว็บไซต์ของเรา จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บ, การบริหาร และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เดิมพัน

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เดิมพันส่งมาเพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก ซึ่งครอบคลุมไปถึงชื่อ, อีเมล, ข้อมูลเกี่ยวกับการเดิมพัน, ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้เดิมพันส่งมา ทางเว็บไซต์จะเก็บรวบรวมเอาไว้ทั้งหมด

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดที่เรารับมาจากผู้เดิมพันผ่านการสมัครสมาชิก, การวางเดิมพัน และการเข้าใช้บริการ ทางเว็บไซต์ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ร่วมด้วย

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้จากผู้เดิมพันจะถูกนำมาปรับปรุงเว็บไซต์, ทำการตลาด, การปฏิบัติตามกฎหมาย, การส่งข่าวสารต่าง ๆ รวมไปถึงการทำโปรโมชั่นให้กับผู้เดิมพัน

 • การแชร์ข้อมูล

เว็บไซต์ของเราจะไม่นำข้อมูลของผู้เดิมพันไปเปิดเผยในที่สาธารณะ หรือบุคคลที่สามยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็น และทางเว็บไซต์จะปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย และทางเว็บไซต์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เดิมพันก่อนเท่านั้น

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลของผู้เดิมพันที่เข้ามาใช้บริการกับเรา จะถูกเก็บรักษาด้วยมาตรการความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสม

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

เว็บไซต์ของเราไม่มีนโยบายในการรับข้อมูลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากทางเว็บไซต์ค้นพบว่าได้รับข้อมูลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เว็บไซต์ของเราจะลบข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นออกทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เดิมพันทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการกับเรา มีสิทธิ์ในการเข้าถึง, แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ หากผู้เดิมพันต้องการเรียกใช้สิทธิ์นี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราผ่านช่องทาง contact@ufabetutoredm3.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

เว็บไซต์มีสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้หากมีความจำเป็น ซึ่งเราสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยที่เราจะแจ้งให้ผู้เดิมพันทุกท่านทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ ufabetutoredm3.com

 • การติดต่อเรา

หากผู้เดิมพันท่านใดที่มีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราผ่านช่องทาง contact@ufabetutoredm3.com ได้ทันทีที่คุณต้องการ

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2012

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปล เวอร์ชันภาษาไทยจะเป็นเวอร์ชันที่เราบังคับใช้

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เดิมพันทราบ

สมัครสมาชิก